PRIVAT NÆRING

Åpningstider i dag

Biri

13:00 - 19:00

Dalborgmarka

07:00 - 15:30

Hov

STENGT

Kraby

STENGT

Prøven

STENGT

Snertingdal

STENGT

Vinjarmoen

13:00 - 19:00

Åmot

STENGT

Få tømmekalenderen gratis som APP på din mobil eller nettbrett!

I appen "Min Renovasjon" kan du se tømmedager for din adresse. Du får vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du kan aktivere varsler på din mobilen for å få melding om tømming dagen før.

Les mer

Er du en av våre nye renovatører?

Horisont Renovasjon AS jakter nå på kvinner og menn som skal betjene selskapets renovasjonsbiler.

Les mer

Oppgraderer hageavfallsmottaket på Kraby

Horisonts hageavfallsmottak på Kraby miljøstasjon stenger midlertidig fra og med mandag 16 august og seks til åtte uker fram i tid på grunn av oppgradering.

Les mer

Torunn inviterer til miljøskole

Hvor blir det av restavfallet? Plastemballasjen? Treverket? Det farlige avfallet?

Les mer

Driftsmeldinger

Ny tømmekalender erstatter den gamle

Du får ny tømmekalender fordi vi har gjort endringer på dine tømmedatoer. I forbindelse med helligdager i mai vil tømmedagene bli forskjøvet. Dette gjelder også for deg som ikke skulle hatt hentedag på en av helligdagene. Alle får forskjøvet hentedagen sin. Mer informasjon ligger under "Aktuelt".


Aktuelt

Horisont Miljøpark på Dalborgmarka, Snertingdal miljøstasjon, Hov miljøstasjon, Kraby miljøstasjon og Prøven miljøstasjon har nå Horisontjord for salg.

Les mer

Den kommunale henteordningen med «den rød boksen» som folk kunne samle det farlig avfallet i hjemme ble vurdert som svært risikabel.

Les mer

Befolkningen i Gjøvikregionen er blant de flinkeste i landet på plastsortering. Tallene fra Grønt Punkt viser at Horisonts abonnenter er på tredjeplass.

Les mer

Horisont utvider åpningstidene på miljøstasjonen Prøven på Raufoss med en dag i uka fra og med 1. juli. I tillegg til de vanlige dagene, vil torsdager fra 09.00-15.00 være et nytt og foreløpig sesongbasert tilbud.

Les mer

Etter at moren døde av brystkreft fant Kristina Bergersen (27) trøst i stallen sammen med hestene. Det hjalp henne også videre i arbeidslivet.

Les mer

Visste du at åpen brenning av avfall kan føre til at giftig gass og aske spres i naturen? Dette kan påvirke både miljø, dyreliv og mennesker.

Les mer

Vår virksomhet og funksjoner er viktige å opprettholde. Med bakgrunn i dette planlegger vi å opprettholde god og fornuftig drift. Dette gjelder både for innhenting av husholdningsavfall og drift av våre miljøstasjoner. Men da trenger vi din hjelp!

Les mer

Mesteparten av dagen til Plamen Peev i Horisont Renovasjon AS går med til å planlegge transport, ruter og folk. Men titt og ofte hender det at han kaster seg i bilen og kjører renovasjonsruter sjøl.

Les mer

I løpet av kort tid vinteren og våren 2020/21 har Horisont Miljøpark forsterket bilparken med fem nye store renovasjonsbiler, en kranbil, tre mindre renovasjonsbiler og en trailer.

Les mer

Hør spesialrådgiver Bjørn Berg i Horisont Miljøpark og seniorrådgiver Nancy Strand i Avfall Norge snakke om farlig avfall - helt fra Mjøsaksjonen og til utfordringene nå og i framtida.

Les mer

 

Utdeling av matavfallsposer plastemballasje- sekker i Nordre Land.

  • Utdeling av matavfallsposer og plastemballasjesekker i Nordre Land kommune, vil foregå i september. Går du tom, kan du hente flere på miljøstasjonen som er i nærheten av deg.

Visste du at...

Vi kan lage 300 000 sykler av metallemballasjen som blir gjenvunnet i Norge hvert år!

Druebeger og smoothieflasker kan bli til sykkelskjerm!

Glasset i gamle PC-skjermer kan bli til sykkellykter!