PRIVAT NÆRING

Lær om kildesortering og gjenvinning med Horisont Miljøskole.

Opplæring av barn og ungdom, men også organisasjoner som foreninger, sameier og borettslag er veldig viktig i miljøsammenheng. Horisont Miljøpark IKS ønsker at alle skal få et bevisst forhold til kildesortering og gjenvinning, og vi kommer gjerne til dere på møter i borettslaget, i foreningen og skoleklasser der vi holder foredrag om disse temaene. Det er også mulighet for å komme til Miljøstasjonene for omvisning

Det at barn og ungdom kommer hjem og "oppdrar" de foresatte, ser vi på som svært positivt. Alle er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss for å avtale tid for omvisning på Horisont Miljøpark sitt anlegg i Dalborgmarka i Hunndalen, eller en av de andre miljøstasjonene våre.

I samarbeid med Loop Miljøskole tilbyr Horisont Miljøpark IKS gratis undervisningsopplegg. Alt materiell er forankret i læreplanenes kompetansemål, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. 

Avtale tid for omvisning / besøk av Horisont Miljøskole

Ønsker du/dere å avtale tid for omvisning eller ønsker at vi skal komme på besøk, kontakt oss enten på tlf: 61 14 55 80 eller epost: piro@hiks.no  så kan vi avtale tidspunkt og opplegg. For å gjøre kostnadene mindre dekker Horisont Miljøpark dekker inntil 40% av reiseutgiftene.