Selskapets styre består av 7 medlemmer, 2 fra Gjøvik kommune, ett fra hver av de fire andre kommunene og ett medlem fra og valgt av de ansatte. De øvrige medlemmene og vararepresentanter velges for en 2-årsperiode av representantskapet etter innstilling fra kommunene. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.

Dagens styre består av:

Styrets leder:

Torunn Aass Taralrud

Nestleder:

Espen Martinsen

Styremedlem:

Kjersti Nørstebø-Solbjør

Pål Rønningen

Hanne Hogness

Knut Westrum

Ann Chatrin Brendbakken