Levering på miljøstasjonene

Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 70,- inkl. mva.

Type avfall Pris ink mva
Farlig avfall (Spesialavfall, impregnert trevirke og asbest/eternitt) Gratis inntil 1000 kg/husstand
Hageavfall Gratis
Isopor EPS emballasje (hvit) Gratis
Papp Gratis
Metall Gratis
Plastemballasje Gratis
Papir Gratis
EE-Avfall (Elektriske og elektroniske produkter) Gratis
Tekstiler (hele, rene og tørre) Gratis
Gips Gratis
Trevirke 200,- /m3 (minstepris 70,-)
Restavfall sekk Kr 70,-/sekk ( 100 liter)
Restavfall løst Kr 700,-/m3
Ikke-brennbart avfall (Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) Kr 350,- /0,5 m3 / Kr 700,- /1 m3
Isolasjon sekk Kr 50,-/sekk  (Minstepris 70,-)
Isolasjon løst Kr 500,-/m3 
Rene masser Kr 500,-/m3 
Bildekk Kr 50,-/stk (Minstepris 70,-)
Sofa Kr 70,-/sete
Stol, stor Kr 140,-/stk
Stol, liten Kr 70,-/stk
Fjærmadrass, enkel Kr 140,-/stk
Alt avfall som leveres til miljøstasjonen i sekk, skal det benyttes gjennomsiktig sekk til. 

Sprøytebokser

Salg av nye bokser fra oss inkluderer returbehandling.

Produkt Pris inkl. mva
Sprøyteboks 4 liter           150,- /stk                           
Sprøyteboks 30 liter  300,- /stk

Leie av container

Klikk her for informasjon om container utleie

Horisontjord på Dalborgmarka Miljøpark

Horisontjord inneholder sand, jord og kompost av hageavfall. Produktet er produsert over såld.

Horisontjord er jord som kan brukes til alt: plener, hagebed og grøntanlegg. 

Lastevolum

  0,5 m3          

 0,8 m3

1,0 m3

1,2 m3

2,0 m3

Horisontjord

262,50,- 

420,-

525,-

630,-

1 050,-

Pris beregnet ut ifra volum, inkl. mva.

 Se mer informasjon HER